ERPOS 2014 conference

The web site for the forthcoming ERPOS 2014 conference is live at http://erpos2014.pwr.wroc.pl

Seminarium I-30; dr P. Lipkowski "Właściwości topologiczne oraz energetyczne wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań niekowalenc

Wykład

"Właściwości topologiczne oraz energetyczne wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań niekowalencyjnych: od izolowanych cząsteczek do kompleksów w ograniczonych przestrzeniach."

przedstawi Pan dr Paweł Lipkowski z Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium odbędzie się w piątek 25 stycznia, 2014 o godz. 11:15 w sali 415 A-3

seminarium I-30, dr A. Kiersnowski "Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach materiałów polimerowych"

Wykład

"Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach materiałów polimerowych"

wygłosi Pan dr inż. Adam Kiersnowski z Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium odbędzie się 29 listopada (piątek) 2013 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3. Zapraszamy

Seminarium I-30; prof. R. Czernuszewicz "Solvent Dependent Electronic and Vibrational Properties of High-Valent Oxometalloporphy

Wykład

"Solvent Dependent Electronic and Vibrational Properties of High-Valent Oxometalloporphyrinoids"

wygłosi prof. Roman Czernuszewicz z Department of Chemistry, University of Houston, Texas, USA.

Seminarium odbędzie się w piątek, 15 listopada, 2013, o godz. 9:15, w sali 220 A-3 (sala Wałbrzyska) - UWAGA na inną niż zwykle porę i salę!! Zapraszamy.

Seminarium I-30: Dr Maurizio Ferrari "Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures"

Wykład "Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures"
wygłosi Dr Maurizio Ferrari
z Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie - Trento.

Seminarium odbędzie się 8 listopada 2013 (piątek) o godz. 11:15,
w sali seminaryjnej 415 A-3.

Zapraszamy

Seminarium I-30: dr R. Góra "Teoretyczne badania właściwości agregatów molekularnych indukowanych oddziaływaniami międzycząstecz

Wykład "Teoretyczne badania właściwości agregatów molekularnych indukowanych
oddziaływaniami międzycząsteczkowymi - od nieliniowych właściwości
elektrooptycznych po bezpromieniste procesy przeniesienia energii" wygłosi Pan dr Robert Góra z Politechniki Wrocławskiej.

W wykładzie zostaną zaprezentowane główne elementy, przygotowywanego przez dr Górę materiału habilitacyjnego.

Seminarium odbędzie się w piątek, 25 października 2013, o godz. 11:15,
w sali 415 A-3.

Seminarium I-30, prof. D. Leszczynska "Carbon Nanotubes in Environment: ..."

Wykład "Carbon Nanotubes in Environment: Examples of New Properties, Unusual Behavior and New Applications" wygłosi Pani Prof. Danuta Leszczynska (Jackson State University, Jackson, MS, USA).

Seminarium odbędzie się 18 października 2013, o godz. 11:15
w sali 415 A-3,

Zapraszamy

Seminarium I-30; Prof. P. Piecuch

Prof. Piotr Piecuch (University Distinguished Professor, Department of Chemistry, Michigan State University w Easl Lansing) wyglosi dwa wyklady w dniach 9 i 10 wrzesnia, 2013, godz. 11:15, sala 415 A-3

 

poniedzialek, 9 wrzesnia, godz. 11:15
A. "Local Coupled-Cluster Methods for Chemical Reaction Pathways Involving Large Molecular Systems,"

wtorek, 10 wrzesnia, godz. 11:15
B. "The Cobalt-Methyl Dissociation and Electronic Transitions in Methylcobalamin: Insights from Coupled-cluster, Multireference Perturbation Theory, and Density Functional Theory Calculations"

Seminarium I-30; mgr R. Szabla "Fotochemia i fotofizyka potencjalnych prekursorów RNA na młodej Ziemi"

Wykład

"Fotochemia i fotofizyka potencjalnych prekursorów RNA na młodej Ziemi"

wygłosi

Pan mgr Rafał Szabla z w Instytutu Biofizyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie.

Seminarium odbędzie się w piątek, 14 czerwca, 2013, o godz. 11:15 w sali 415 A-3 Zapraszamy

Seminarium I-30; dr hab. J. Cabaj "Hybrydowe układy biosensorowe ..."

Wykład

"Hybrydowe układy biosensorowe wytworzone na bazie 
uporządkowanych warstw półprzewodzących"

wygłosi Pani dr hab. Joanna Cabaj z Politechniki Wrocławskiej.
 
Seminarium odbędzie się 7 czerwca (piątek) 2013 r. o godz. 11:15,
w sali 415 w bud. A-3.
 
Zapraszamy