Institute seminar

Wykład

Dwuwarstwa lipidowa jako uproszczony model układu biologicznego

wygłosi Prof. Marek Langner
(Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej)

Seminarium odbędzie się 15 października 2010 (piątek), o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Extending Ab Initio Electronic Structure Theory to Complex Molecular Problems: Local Coupled-Cluster and Correlation Energy Scaling Methodologies

wygłosi Prof. Piotr Piecuch
(Department of Chemistry Michigan State University, East Lansing, MI, USA)

Seminarium odbędzie się 11 października 2010 (poniedziałek), o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Time-Dependent Transport with Coulomb Interaction in Quantum Nanosystems

wygłosi dr Kristinn Torfason
(Reykjavik University)

Seminarium odbędzie się 23 września (czwartek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3. (proszę zwrócić uwagę na zmianę dnia!)

Institute seminar

Wykład

Natura oddziaływań międzycząsteczkowych w układach o istotnym znaczeniu biologicznym

wygłosi Pani dr Żaneta Czyżnikowska
(Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 11 czerwca (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Polimery a środowisko

wygłosi Pan dr hab. inż. Ryszard Sikorski
(Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 28 maja (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

O klasach uniwersalności dla przejścia metal-izolator w układach dwuwymiarowych

wygłosi Pan dr hab. Jacek Wojtkiewicz
(Uniwersytet Warszawski)

Seminarium odbędzie się 21 maja (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Aggregation Process. Theory vs Experiment

wygłosi Pan dr Pawel Rodziewicz
(Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien (ICMM) und Computer-Chemie-Centrum (CCC) - Department Chemie und Pharmazie Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg)

Seminarium odbędzie się 14 maja (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Modyfikacja właściwości optycznych matryc ciekłokrystalicznych i polimerowych z wykorzystaniem nanoskopowych struktur plazmonicznych

wygłosi Pan mgr inż. Paweł Karpiński
(Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 7 maja (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Specyficzność wiązań wodorowych N-H-N w sprotonowanych gąbkach

wygłosi Pan Prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
(Uniwersytet Wrocławski)

Seminarium odbędzie się 30 kwietnia (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Nowa generacja materiałów absorbujących energię promieniowania elektromagnetycznego

wygłosi Pan Prof. dr hab. Hubert Kołodziej
(Uniwersytet Wrocławski)

Seminarium odbędzie się 23 kwietnia (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.