Institute seminar

Wykład

Towards Oligoclusters - Chemistry and Properties

wygłosi Pan Prof. Mark G. Humphrey
(Research School of Chemistry The Australian National University)

Seminarium odbędzie się w piątek 16 kwietnia 2010 r. o godz. 11:15 w sali 220 A-3 (sala Wałbrzyska).

Institute seminar

Wykład

Technika mikrosystemów w pomiarach molekularnych warstw samoorganizujących

wygłosi Pan dr hab. Teodor Paweł Gotszalk, prof. P. Wr. (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się w piątek 9 kwietnia 2010 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Filozofia Zielonej Chemii

wygłosi Pan prof. zw dr hab. Bogdan Burczyk (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 26 marca 2010 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Wewnątrzcząsteczkowe reakcje fotochemiczne w wybranych kryształach - badania krystalograficzne

wygłosi Pani mgr inż. Julia Bąkowicz (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 17 marca 2010 r (środa - uwaga na zmiane dnia) o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

MMQC & Theoretical Chemistry seminar

W piątek 5 marca o godz. 9.15 odbędzie się seminarium

z udziałem współpracowników prof. T. Gotszalka

Pomiary zachowań mechanicznych mikrodzwigni

funkcjonalizowanych chemicznie (mgr inż. Konrad Nieradko)

oraz

Mikroskopia sił chemicznych (mgr inż. Agata Masalska)

Institute seminar

Wykład

Four-Dimensional Visualization of Nuclear and Electron Motion by Ultrafast Electron Diffraction

wygłosi Pan dr Peter Baum (Max-Planck-Institute of Quantum Optics, i Ludwig-Maximilians-Universität München Germany)

Seminarium odbędzie sie 5 lutego 2010 (piątek) o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Badania wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych typu O-H...N, O-H...O i O-H...S metodami dynamiki molekularnej ab initio

wygłosi Pani dr Aneta Jezierska-Mazzarello (Uniwersytet Wrocławski)

Seminarium odbędzie się 22 stycznia 2010 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3.

Institute seminar

Wykład

Obliczenia stałych ekranowania i sprzężenia spin-spin w granicy bazy funkcyjnej

wygłosi Pan dr Teobald Kupka (Uniwersytet Opolski)

Seminarium odbędzie się 15 stycznia (piątek) 2010 r. o 11:15 w sali 415 bud. A-3.

Institute seminar

Wykład

Teoretyczne badania właściwości układów rozpuszczalnikowych

na przykładzie nadkrytycznego CO2

wygłosi Pani mgr Karolina Kisowska (Uniwersytet Wrocławski)

Seminarium odbędzie się 18 grudnia (piątek) 2009 r. o 11:15 w sali 415 bud. A-3.

Institute seminar

Wykład

Technika fal terahercowych: wytwarzanie, wykrywanie, zastosowania

wygłosi Pan dr hab. Edward Pliński (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 11 grudnia (piątek) 2009 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3