Institute seminar

Wykład
K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia Fizyczna, Rozdział 14 O termodynamice statystycznej i jej spektakularnych sukcesach
wygłosi dr Elżbieta Zienkiewicz (Politechnika Wrocławska).

Seminarium odbędzie się w piątek 04 grudnia 2009 r. o godz. 11:15 w sali 415/A-3.