Institute seminar

Wykład

Badania wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych typu O-H...N, O-H...O i O-H...S metodami dynamiki molekularnej ab initio

wygłosi Pani dr Aneta Jezierska-Mazzarello (Uniwersytet Wrocławski)

Seminarium odbędzie się 22 stycznia 2010 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3.