Institute seminar

Wykład

Wewnątrzcząsteczkowe reakcje fotochemiczne w wybranych kryształach - badania krystalograficzne

wygłosi Pani mgr inż. Julia Bąkowicz (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 17 marca 2010 r (środa - uwaga na zmiane dnia) o godz. 11:15 w sali 415 A-3.