Institute seminar

Wykład

Filozofia Zielonej Chemii

wygłosi Pan prof. zw dr hab. Bogdan Burczyk (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 26 marca 2010 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3.