Institute seminar

Wykład

Technika mikrosystemów w pomiarach molekularnych warstw samoorganizujących

wygłosi Pan dr hab. Teodor Paweł Gotszalk, prof. P. Wr. (Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się w piątek 9 kwietnia 2010 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3.