Institute seminar

Wykład

Towards Oligoclusters - Chemistry and Properties

wygłosi Pan Prof. Mark G. Humphrey
(Research School of Chemistry The Australian National University)

Seminarium odbędzie się w piątek 16 kwietnia 2010 r. o godz. 11:15 w sali 220 A-3 (sala Wałbrzyska).