Institute seminar

Wykład

Modyfikacja właściwości optycznych matryc ciekłokrystalicznych i polimerowych z wykorzystaniem nanoskopowych struktur plazmonicznych

wygłosi Pan mgr inż. Paweł Karpiński
(Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 7 maja (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.