Institute seminar

Wykład

O klasach uniwersalności dla przejścia metal-izolator w układach dwuwymiarowych

wygłosi Pan dr hab. Jacek Wojtkiewicz
(Uniwersytet Warszawski)

Seminarium odbędzie się 21 maja (piątek) 2010, o godz. 11:15 w sali 415 A-3.