Seminarium Zakładu Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej

W piątek 10 grudnia o godz. 9.15 w sali 414 A-3 odbedzie sie

seminarium Zakładu Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej

mgr Piotr Kubisiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawi

tezy rozprawy doktorskiej pt.

Teoretyczne badanie oddziaływań jon-polimer w stałych elektrolitach polimerowych