Institute seminar

Wykład

Zastosowanie heterostruktur AlGaN/GaN w przyrządach elektronicznych i sensorach

wygłosi prof. dr hab. Regina Paszkiewicz, dr Bogdan Paszkiewicz
i prof. dr hab. Marek Tłaczała
(Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nano­technologii,
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ,
Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 17 grudnia 2010 (piątek), o godz. 11:15 w sali 415 A-3.