Seminarium Zakładu Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej

                       W piątek 18 lutego 2011 r. o godz. 9.15w sali 414 A-3

prof. dr hab. Jolanta ZAKRZEWSKA-CZERWIŃSKA (Uniwersytet Wrocławski)

                               wygłosi wykład pt

"Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych - poszukiwanie nowych   celów w terapii skierowanej przeciwko bakteriom chorobotwórczym"

         serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką