Institute seminar

Wykład

Nanopory biologiczne - modelowanie i eksperyment

wygłosi prof. Malgorzata Kotulska
(Politechnika Wrocławska)

Seminarium odbędzie się 20 maja 2011 (piątek), o godz. 11:15 w sali 415 A-3.