Institute seminar

Wykład

Molecular wires based on Fe(Cp*)(dppe) endgroups

wygłosi prof. Frederic Paul
(Sciences Chimiques de Rennes Universite de Rennes 1)
Seminarium odbędzie się 9 listopada 2011 (środa),
o godz. 11:15 w sali 415 A-3.