Institute seminar

Wykład

Spektroskopia Optyczna Nanostruktur Hybrydowych

wygłosi prof. Sebastian Maćkowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Seminarium odbędzie się 3 lutego 2012 (piątek),
o godz. 11:15 w sali 415 A-3.