Seminarium I-30; Dr J. Grzyb - Biotechnologiczne podejście do tworzenia systemów nanohybrydowych

Wykład "Biotechnologiczne podejście do tworzenia systemów nanohybrydowych - przykład wykorzystania naturalnych enzymów oraz białek projektowanych de novo" wygłosi pani dr Joanna Grzyb z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Seminarium odbędzie się 25 stycznia 2013 r. o godz. 11:15 (piątek) w sali 415 A-3.