seminarium Zakladu Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej

W dniu 15 marca (piątek) o godz. 9:15 w sali 414 A-3

mgr Grzegorz Krasinski

z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

przedstawi referat pt:

Modelowanie molekularne mechanizmu hydrolizy estrów fosforoorganicznych katalizowanych lipazą CAL B