Seminarium I-30; dr D. Bleger, "Shining visible light on fluoroazobenzenes"

Wykład
"Shining visible light on fluoroazobenzenes"
wygłosi dr David Bleger
z Department of Chemistry Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.

Seminarium odbędzie się w piątek, 22 marca 2013, o godz. 9:15
w sali 417 w budynku A-2.
Proszę zwrócić uwagę na inną godzinę i miejsce niż zwykłe!

Zapraszamy