Seminarium I-30; dr M. Nyk "Synteza i właściwości koloidalnych roztworów nieorganicznych nanocząstek ..."

Wykład

"Synteza i właściwości koloidalnych roztworów nieorganicznych nanocząstek dla zastosowań w fotonice i biofotonice"

wygłosi

dr inż. Marcin Nyk z Politechniki Wrocławskiej (I-30).

Seminarium odbędzię się 17 maja (piątek) o godz. 11:15 w sali 415 bud. A-3