Seminarium I-30; mgr R. Szabla "Fotochemia i fotofizyka potencjalnych prekursorów RNA na młodej Ziemi"

Wykład

"Fotochemia i fotofizyka potencjalnych prekursorów RNA na młodej Ziemi"

wygłosi

Pan mgr Rafał Szabla z w Instytutu Biofizyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie.

Seminarium odbędzie się w piątek, 14 czerwca, 2013, o godz. 11:15 w sali 415 A-3 Zapraszamy