Seminarium I-30, prof. D. Leszczynska "Carbon Nanotubes in Environment: ..."

Wykład "Carbon Nanotubes in Environment: Examples of New Properties, Unusual Behavior and New Applications" wygłosi Pani Prof. Danuta Leszczynska (Jackson State University, Jackson, MS, USA).

Seminarium odbędzie się 18 października 2013, o godz. 11:15
w sali 415 A-3,

Zapraszamy