Seminarium I-30: dr R. Góra "Teoretyczne badania właściwości agregatów molekularnych indukowanych oddziaływaniami międzycząstecz

Wykład "Teoretyczne badania właściwości agregatów molekularnych indukowanych
oddziaływaniami międzycząsteczkowymi - od nieliniowych właściwości
elektrooptycznych po bezpromieniste procesy przeniesienia energii" wygłosi Pan dr Robert Góra z Politechniki Wrocławskiej.

W wykładzie zostaną zaprezentowane główne elementy, przygotowywanego przez dr Górę materiału habilitacyjnego.

Seminarium odbędzie się w piątek, 25 października 2013, o godz. 11:15,
w sali 415 A-3.