seminarium I-30, dr A. Kiersnowski "Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach materiałów polimerowych"

Wykład

"Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach materiałów polimerowych"

wygłosi Pan dr inż. Adam Kiersnowski z Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium odbędzie się 29 listopada (piątek) 2013 r. o godz. 11:15 w sali 415 A-3. Zapraszamy