Seminarium I-30; prof. B. Kuchta "Storage of gases in nano-porous materials "

Wykład

"Storage of gases in nano-porous materials (computer simulation studies)"

wygłosi Pan prof. Bogdan Kuchta z Universite Aix-Marseille, Francja.

Seminarium odbędzie się 11 kwietnia (piątek) 2014, o godz. 11:15, w sali 415 A-3, Zapraszamy