Seminarium Zakładu Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej

Seminarium p.t.
"Właściwości konformacyjne pochodnych a,b-dehydrofenyloalaniny" przedstawi mgr Aneta Buczek z Uniwersytetu Opolskiego.

Seminarium odbędzie się w piątek 13 czerwca, 2014 o godz. 9:15 w sali 414 A-3