Seminarium Zakładu Modelowania Molekularnego i Chemii Kwantowej

Seminarium p.t.
"Isotope Fractionation Associated with Contaminant Degradation Mechanisms" przedstawi mgr Inacrist Molina Geronimo z Politechniki Lodzkiej.

Seminarium odbędzie się w piątek 13 czerwca, 2014 o godz. 13:15 w sali 414 A-3