Łukasz Wolański, M.Sc., M.Sc.

A3/314
+48 (71) 320 28 94
lukasz.wolanski@pwr.wroc.pl

Publications

  1. D. Tuna, D. . Lefrancois, Ł. Wolański, s. Gozem, I. Schapiro, T. Andruniów, A. Dreuw, M. Olivucci, Assessment of Approximate Coupled-Cluster and Algebraic-Diagrammatic-Construction Methods for Ground- and Excited-State Reaction Paths and the Conical-Intersection Seam of a Retinal-Chromophore Model, Journal of Chemical Theory and Computation 11 5758–5781 (2015) DOI
  2. Ł. Wolański, M.Sc. Thesis: Obliczenia CASSCF/CASPT2 własności strukturalnych i elektronowych stanu fluorescencyjnego w chromoforze białka zFP538 | CASSCF/CASPT2 calculations of structural and electronic properties of fluorescent state for zFP538 chromophore, (2012)
  3. Ł. Wolański, Structural and spectral properties of GFP chromophore models in vacuo - application of selected functionals in DFT calculations., In: 9th Students' Science Conference, Vol. 1 of 1, Chapter Mysterious mechanisms of life - on the edge of nature and technology, p. 366-371 Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2011
  4. Ł. Wolański, Między nami... regulamin [pierwotnie: Miedzy wykładowcą a studentem – o wzajemnych relacjach przez pryzmat Regulaminu Studiów], Pryzmat (Wrocław) (244), 32-34 (2011) [http://www.dbc.wroc.pl/publication/7479]
  5. Ł. Wolański, CASPT2//CASSCF calculations of structural, spectral and electronic properties of zFP538 protein chromophore ‘in vacuo’, In: 8-th Students' Science Conference., Vol. 1 of 1, Chapter Biocivilization, p. 183-188 Series: Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
  6. Ł. Wolański, Struktura chromoforu Żółtego Białka Fluorescencyjnego zFP538 z Zoanthus, In: VII Konferencja Naukowa Studentów 'Człowiek - Cywilizacja - Przyszłość'. Referaty, Vol. Tom 1 z 2, Chapter Biocywilizacja, p. 175-180 Series: Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
  7. Ł. Wolański, M.Sc. Thesis: Obliczenia CASSCF dla chromoforu białka zFP538 / CASSCF calculations of the zFP538 protein chromophore, (2009)

Conference presentations

Posters:
1. Ł. Wolański, T. Andruniów, What zeroth-order Hamiltonian for retinal chromophore CASPT2//CASSCF & CASPT2//DFT calculations?, Modeling and Design of Molecular Materials, Wrocław, Poland, (2012)
2. Ł. Wolański, T. Andruniów, On applicability of multiconfigurational perturbation theory to study spectral properties of GFP chromophore models, Modeling and Design of Molecular Materials, Wrocław, Poland, (2012)

3. Ł. Wolański, T. Andruniów, Structural and spectral properties of Zoanthus sp. Yellow Fluorescent Protein chromophore (zFP538) - application of selected computational methods, EURASNET Interdisciplinary Focus Meeting "Frontiers in Structural Biology of RNAs and RNPs", Poznań, Poland, (2010)

4. Ł. Wolański, T. Andruniów, CASPT2//CASSCF & CASPT2//DFT(BLYP) calculations for zFP538 protein chromophore – structure and spectral properties 'in vacuo', Modeling and Design of Molecular Materials, Wrocław, Poland, (2010)

5. Ł. Wolański, T. Andruniów, MCQDPT2//CASSCF calculations for zFP538 protein chromophore - structure and spectral properties 'in vacuo', Modeling Interaction in Biomolecules IV, Hruba Skala, Czech Republic, (2009) [3rd place in the poster competition for PhD Students]

Oral contributions:

1. Ł. Wolański, CASPT2//CASSCF calculations of structural, spectral and electronic properties of zFP538 protein chromophore ‘in vacuo’, 8-th Students's Science Conference;, Szklarska Poręba, Poland, (2010) [Prize for the best paper/oral contribution in section 'Biocivilization']

2. Ł. Wolański, Struktura chromoforu Żółtego Białka Fluorescencyjnego zFP538 z Zoanthus, VII Konferencja Naukowa Studentów 'Człowiek - Cywilizacja - Przyszłość', Wrocław, Poland, (2009)

Workshops:

1. EURASNET Interdisciplinary Focus Meeting "Frontiers in Structural Biology of RNAs and RNPs" - Workshop, Poznań, Poland, (2010)
2. Toruńska Szkoła Chemii Obliczeniowej - III edycja - "Wykorzystanie narzędzi linuxowych w chemii obliczeniowej", Toruń, Polska, (15-17 X 2010, 26-28 XI 2010 i 11-13 II 2011)


Tematy prac dyplomowych i badawczych (Research topics for students)

nie dotyczy

Konsultacje (godziny kontaktowe):
Konsultacje obejmują materiał kursów: Chemia fizyczna laboratorium, Podstawy chemii fizycznej ćwiczenia, Fizyka I ćwiczenia, Fizyka II ćwiczenia, Podstawy bioinformatyki laboratorium. Aby uniknąć sytuacji, w której kilka osób przyjdzie na raz i będzie "kolejka", warto swoją obecność uprzedzać drogą mailową. Również warto np. zadania z którymi ma się problem przesłać wcześniej - wtedy na konsultacjach z pewnością uda mi się szybciej pomóc. Zapraszam serdecznie! Pierwszeństwo do korzystania z konsultacji mają studenci z moich grup w danym semestrze !