Justyna Kurzawa, M.Sc.

Publications

  1. Ż. Czyżnikowska, J. Kurzawa, R. Zaleśny, P. Lipkowski, W. Bartkowiak, Reinvestigation of electronic structure and properties of large betaine molecules, Chem. Phys. Lett. 480 37-40 (2009)