Wojciech Kołodziejczyk, Ph.D

A3-314
(+48 71) 320 28 94
wojciech.kolodziejczyk@pwr.wroc.pl

Research profile

 • Development and validation of theoretical models of nerve agents
 • Quantum chemical modeling of transition states.
 • Development of DNA complexes
 • Nanotubes
 • Development and validation of theoretical models of drugs and so called "local higs"

Second Life, Reklama, Marketing, Firma

Reklama w Second Life

Reklama, Własny Biznes, Marketing i Własna Firma w Second Life


Publications

 1. J. D. Baran, W. Kołodziejczyk, P. Larsson, R. Ahuja, J. A. Larsson, On the stability of single-walled carbon nanotubes and their binding strengths, Theoretical Chemistry Accounts 131 (9), 1270 (2012) DOI
 2. J. Saloni, W. Kołodziejczyk, S. Roszak, D. Majumdar, G. Hill, J. Leszczynski, Local and Global Electronic Effects in Single and Double Boron-Doped Carbon Nanotubes, Journal of Physical Chemistry C 114 (3), 1528-1533 (2010) DOI
 3. W. Kołodziejczyk, D. Majumdar, S. Roszak, J. Leszczynski, Probing the role of P=O stretching mode enhancement in nerve-agent sensors: Simulation of the adsorption of diisopropylfluorophosphate on the model MgO and CaO surfaces, Chemical Physics Letters 450 (1-3), 138–143 (2007) DOI
 4. H. Chojnacki, W. Kołodziejczyk, Quantum Chemical Studies on Molecular and Electronic Structure of Platinum and Tin Adducts with Guanine, Int. J. Mol. Sci 2 148-155 (2001) [PDF]

Conference presentations

 • H. Chojnacki, W. Kołodziejczyk, R. Przybyłowicz. 6th Word Congress of Theoretically Oriented Chemists, “Molecular and Electronic Structure Investigations on Newly Synthetized Tin Antitumor Systems” , 2002
       
 • H. Chojnacki, W. Kołodziejczyk, R. Przybyłowicz. Szkoła Fizykochemii organicznej,” Kwantowo-chemiczne obliczenia struktury molekularnej i elektronowej antyrakotwórczych związków platyny i cyny”,  Przesieka 2003
      
 • H. Chojnacki, W. Kołodziejczyk, R. Przybyłowicz, Konferencja Naukowa Studentów, „Wpływ błędu superpozycji bazy i efektów relatywistycznych na energię interakcji kompleksów cyny i platyny z zasadami komplementarnymi”, Wrocław 2004
        
 • H. Chojnacki, W. Kołodziejczyk, R. Przybyłowicz, „Wpływ BSSE i efektów relatywistycznych na energię interakcji kompleksów cyny i platyny z zasadami komplementarnymi”, Konferencja PTChem, Wrocław 2004
 • W. Kołodziejczyk, Sz. Roszak, Konferencja Naukowa Studentów, "Gazy działające na układ nerwowy: struktura i właściwości", Wrocław 2005
 •  W. Kołodziejczyk, Sz. Roszak, Szkoła Fizykochemii organicznej, "Gazy działające na układ nerwowy: struktura i właściwości", Czocha 2005
 • W. Kołodziejczyk, Sz. Roszak, Konferencja Naukowa Studentów, "Nerve gases: Structure and properties", Wrocław 2006
 • W Kolodziejczyk, P. C. Thompson, CCMSI Summer Institute 2006, Hot Springs, AR, USA, July 24 2006,”Ab Initio Interaction Energies of hydrogen-bonded Guanine and Aspartic Complexes”
 • W. Kolodziejczyk, P.C. Thompson, G. Hill, S. Roszak, J. Leszczynski CCTCC 2006 , Jackson, MS, „Theoretical Study of Interactions Between DNA Bases With Amino Acids By ab initio Calculations”
 • W. Kolodziejczyk, D. Majumdar, S. Roszak, J. Leszczynski. CCTCC 2006, Jackson, MS „Theoretical conformational on DFP to probe the role of its low- energy conformers on biological activity”
 • W. Kolodziejczyk, D. Majumdar, S. Roszak, J. Leszczynski. SSCC 2007, Jackson, MS, „Theoretical conformational studies on the low-energy conformers of the nerve agents DFP and VX”

Tematy prac dyplomowych i badawczych (Research topics for students)