Robert Fabiański, Ph.D.

A-2/403

Publications

  1. R. Fabiański, B. Kuchta, Polymorphism of cyanoadamantane crystals, Phase Transit. 76 815-821 (2003)

Tematy prac dyplomowych i badawczych (Research topics for students)

  1. Adsorpcja w materiałach porowatych. Symulacje Monte Carlo.
  2. Symulacje Monte Carlo procesu adsorpcji azotu na graficie i pomiędzy dwoma płaszczyznami grafitowymi.
  3. Symulacje Monte Carlo procesu adsorpcji azotu w nanorurkach węglowych.