Czesław Mora, Ph.D.

A2/432
++(71) 320 3449
++(71) 320 3364
czeslaw.mora@pwr.wroc.pl

Publications

 1. A. Dyonizy, P. Nowak, C. Mora, A. Król-Gracz, E. Michalak, Tabular silver halide crystals prepared by controlled Ostwald growth in the presence of dimethyl sulphoxide, Cryst. Res. Technol. 45 (3), 226-232 (2010) DOI
 2. A. Dyonizy, P. Nowak, C. Mora, A Study of Effect of Agitation Intensification on the Size and External Shape of Silver Bromide Crystals Produced by Controlled Ostwald Growth in the Presence of Dimethyl Sulfoxide, Russian Journal of Applied Chemistry 80 (4), 605-610 (2007) DOI
 3. P. Nowak, A. Dyonizy, C. Mora, Investigation of the tabular silver halide crystals preparation by controlled Ostwald's ripening method, In: Program and Proceedings ICIS'06, Rochester, 2006
 4. A. Sidorowicz, C. Mora, S. Jabłonka, A. Poła, T. Modrzycka, D. Mosiądz, K. Michalak, Spectral properties of two betaine-type cyanine dyes in surfactant micelles and in the presence of phospholipids, J. Molecular Structure 744-747 711-716 (2005) DOI
 5. C. Mora, L. Latacz, P. Nowak, B. Rajkowski, A. Dyonizy, Effect of luminophores on silver halide emulsions, Imag. Sci. J. 53 187-194 (2005) DOI
 6. P. Nowak, C. Mora, B. Rajkowski, L. Latacz, A. Dyonizy, Sensitometric properties of the silver halide light-sensitive emulsions obtained in the presence of selected organic solvents, Imag. Sci. J. 52 35-40 (2004) DOI
 7. C. Mora, L. Latacz, P. Nowak, B. Rajkowski, A. Dyonizy, The Investigation of Effect of Fluorescence on the Sensitometric Properties of the Silver Halide Emulsions, In: Program and Proceedings ICIS'02, Tokyo, Chapter Track ! (Silver Halide Imaging Technology), p. 192-193 2002
 8. C. Mora, A. Czarniecka-Stefańska, The modyfication of the crystals surface structure by epitaxial growth., J. Inf. Rec. Mater. 25 587-596 (2000)
 9. C. Mora, L. Latacz, Hybrid systems of image recording and processing. Part 1, Part 2., Poligrafika 52 (1,2), 24-26, 33-35 (2000) [(in Polish)]
 10. A. Zaleski, S. Jabłonka, C. Mora, P. Nowak, The comparison of the sensitivity of AgBr(I) core-shell crystals of homogeneous AgI distribution, J. Inf. Rec. Mater. 25 597-602 (2000)
 11. S. Jabłonka, C. Mora, P. Nowak, A. Zaleski, The influence of some stabilizers on the sensitivity of AgBr(I) core-shell crystals, J. Inf. Rec. Mater. 25 603-609 (2000)
 12. A. Zaleski, P. Nowak, J. Węglińska-Flis, C. Mora, L. Latacz, B. Rajkowski, P. Sicińska, Silver halide photographic materials for holography, Chemik 53 (10), 321-324 (2000) [(in Polish)]
 13. S. Jabłonka, C. Mora, P. Nowak, A. Zaleski, The influence of some organic compounds on the recrystallization of fine grain AgBr emulsions, J. Inf. Rec. Mater. 23 303-308 (1996)
 14. S. Jabłonka, C. Mora, P. Nowak, A. Zaleski, Photographic testing method for reducing properties of gelatins, J. Inf. Rec. Mater. 23 309-313 (1996)
 15. S. Jabłonka, C. Mora, P. Nowak, A. Zaleski, Some aspects of the action of tetrazaindene derivatives in the photographic process in AgBr(I) twin crystals, J. Inf. Rec. Mater. 22 249-254 (1996)
 16. P. Nowak, C. Mora, A Computer Technique for the Quality Evaluation of the Photographic Image, J. Inf. Rec. Mats. 22 (3), 275-278 (1995)
 17. C. Mora, A. Zaleski, Vlijanie starenija na sensitometriceskie charakteristiki prjamopozitivnych fotograficeskich emul'sij, Z. Nauc. Prikl. Fot. 37 62-66 (1992)
 18. A. Zaleski, C. Mora, Sintez ploskich mikrokristallov galogenidov serebra, Z. Nauc. Prikl. Fot. 37 200-204 (1992)
 19. A. Zaleski, C. Mora, Die Untersuchung von Faktoren, die die Bildaufzeichnung in Silberhalogenidkristallen von Direkt-Positiv-Emulsionen Beeinflussen, J. Inf. Rec. Mater. 16 113-119 (1988)
 20. C. Mora, The lith process. The problem of the light sensitive material quality and its measurement. Part 2. The effect of certain factors linked with the light sensitive layer on sensitometric properties of lith type materials, J. Inf. Rec. Mater. 15 19-24 (1987)
 21. C. Mora, The lith process. The problem of the light sensitive material quality andits measurement. Part 1. Method of quantitative determination of the halftone dot quality, J. Inf. Rec. Mater. 15 11-17 (1987)
 22. L. Achremowicz, J. Młochowski, C. Mora, J. Skarżewski, The complexes of dipicolinic acid and related compounds in Oxidation of organic substrates, J. Prakt. Chem. 324 735-742 (1982)

Tematy prac dyplomowych i badawczych (Research topics for students)

 1. Badanie właściwości redukcyjnych roztworów wywoływaczy zawierających kwas askorbinowy.
 2. Badanie wpływu obecności jonów mrówczanowych w halogenosrebrowych warstwach światłoczułych na ich proces starzenia.
 3. Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów z zakładów poligraficznych.
 4. Wpływ obecności luminoforu i barwnika sensybilizującego na fotolizę halogenków srebra.
 5. Badanie wpływu koloidalnego srebra na efektywność działania centrów domieszkowych w kryształach AgHal.
 6. Wytwarzanie płaskich kryształów AgCl w obecności heterocyklicznych modyfikatorów wzrostu.
 7. Zastosowanie dimetyloaminoboranów do wytwarzania redukcyjnych centrów domieszkowych w kryształach AgHal.