Grażyna Maria Wójcik, Ph.D., D.Sc.

A2/402
071 320 3197
071 320 3364
grazyna.m.wojcik@pwr.wroc.pl

Publications

 1. I. Mossakowska, G. M. Wójcik, Supramolecular assemblies of single-substituted nitrobenzenes in their experimental and predicted crystal structures, J. Mol. Structure 967 119-130 (2010) DOI
 2. R. Zaleśny, G. M. Wójcik, I. Mossakowska, W. Bartkowiak, A. Avramopoulos, M. Papadopoulos, Static electronic and vibrational first hyperpolarizability of meta-dinitrobenzene as studied by quantum chemical calculations, J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 907 46-50 (2009) DOI
 3. G. M. Wójcik, Structural chemistry of anilines, In: The Chemistry of Anilines, Vol. 1, Chapter 3, p. 167-258 Editor: Zvi Rappoport, Series: Patai Series: The Chemistry of Functional Groups, WILEY 2007 DOI
 4. G. M. Wójcik, Intermolecular interactions leading to crystal polymorphism of organic compounds. X-ray diffraction and quantum chemical studies of para- and meta-nitrophenol, Visnyk of the Lviv University. Series Khimichna 48 (1), 123-127 (2007) DOI
 5. I. Mossakowska, G. M. Wójcik, 1-Chloro-2-nitrobenzene:N-O...Cl halogen bonds and aromatic pi-stacking, and thermal vibrations in the vicinity of the melting point, Acta Crystallogr. Section C 63 123-125 (2007) DOI
 6. S. Jonas, F. Nadachowski, D. Szwagierczak, G. M. Wójcik, Thermal expansion of CaAl4O7-based refractory compositions containing MgO and CaO additions, J. European Ceramic Society 26 2273-2278 (2006) DOI
 7. G. M. Wójcik, I. Mossakowska, Polymorphs of p-nitrophenol as studied by variable-temperature X-ray diffraction and calorimetry. Comparison with m-nitrophenol., Acta Cryst. B 62 143-152 (2006) DOI
 8. G. M. Wójcik, J. Holband, J. Szymczak, S. Roszak, J. Leszczynski, Interactions in Polymorphic Crystals of meta-Nitrophenol as Studied by Variable–Temperature X-Ray Diffraction and Quantum Chemical Calculations, Cryst. Growth Design 1 274-282 (2006) DOI
 9. G. M. Wójcik, Drgania molekularne wywiedzione z eksperymentu dyfrakcyjnego. Wpływ drgań o dużej amplitudzie na własności materiałowe., Prace Naukowe Akademii Jana Długosza, Częstochowa, seria Chemia i Ochrona Środowiska 10 99-108 (2005)
 10. G. M. Wójcik, I. Mossakowska, Thermal expansion studies of CaO.2Al2O3. A new refractory material., Polish J. Chem. 78 273-278 (2004)
 11. G. M. Wójcik, I. Mossakowska, J. Holband, W. Bartkowiak, Atomic thermal motions studied by variable temperature X-ray diffraction and related to non-linear optical properties of crystalline meta-dinitrobenzene., Acta Crystallogr. B B58 998-1004 (2002)
 12. G. M. Wójcik, J. Holband, Variable-temperature studies of the 4-isopropyl-phenol crystal structure from X-ray diffraction. Comparison of thermal expansion and molecular dynamics with spectroscopic results., Acta Crystallogr. B B58 684-689 (2002)
 13. Z. Ziora, P. Kafarski, J. Holband, G. M. Wójcik, Synthesis and Spectroscopic Characterization of Protected N- Phosphonomethylglycine Dipeptides, J. Peptide Sci. 7 466-473 (2001)
 14. J. Holband, M. Jurkin, G. M. Wójcik, T. Holband, 2-(5-Chloropyridin-2-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione., Acta Crystallogr. E E57 0250-0251 (2001)
 15. G. M. Wójcik, J. Holband, Variable-temperature crystal structure studies of m-nitroaniline., Acta Cryst. B5 346-352 (2001)
 16. Z. Ziora, A. Maly, B. Lejczak, P. Kafarski, J. Holband, G. M. Wójcik, Reactions of N-phtalyloamino acid chlorides with trialkyl phosphites., Heteroatom Chem. 11 232-239 (2000)
 17. S. Lochynski, J. Kuldo, B. Frackowiak, J. Holband, G. M. Wójcik, Stereochemistry of terpene derivatives. Part 2: Synthesis of new chiral amino acids with potential neuroactivity., Tetrahedron-Assymetr. 11 1295-1302 (2000)
 18. J. Holband, G. M. Wójcik, Z. Ziora, P. Kafarski, Budowa czasteczek i struktura krysztalow dwoch odmian 1-(ftaliloglicyloksy)-2-ftaliloamino-etenofosfonianu dietylowego., Biul. Inst. Chem. Fiz. i Teoret. PWroc. 7 75-80 (1999)
 19. J. Holband, G. M. Wójcik, Z. Ziora, P. Kafarski, Budowa czasteczki i struktura krysztalu alfa-aminoetanobisfosfonianu amonu., Biul. Inst. Chem. Fiz. i Teoret. PWroc. 7 71-74 (1999)
 20. G. M. Wójcik, M. M. Szostak, T. Misiaszek, Z. Pajak, J. Wasicki, H. A. Kolodziej, P. Freundlich, Thermally induced rearrangement of hydrogen-bonded helices in solid 4-isopropylphenol as studied by calorimetric, proton NMR, dielectric and near IR spectroscopic methods., Chem. Phys. 249 201-213 (1999)
 21. J. Holband, G. M. Wójcik, Z. Ziora, P. Kafarski, Badania strukturalne fosfonopeptydow pochodnych Glyphosate'u, znanego herbicydu., Biul. Inst. Chem. Fiz. i Teoret. PWroc. 7 81-86 (1999)
 22. M. M. Szostak, B. Kozankiewicz, G. M. Wójcik, J. Lipiński, Photoluminescence and quantum chemical studies of electronic and optical properties of m-nitroaniline and m-nitrophenol crystals., J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94 3241-3245 (1998)
 23. M. M. Szostak, G. M. Wójcik, J. Gallier, M. Bertault, P. Freundlich, H. A. Kolodziej, H-NMR, dielectric and calorimetric studies of molecular motions in m-nitroaniline crystal., Chem. Phys. 229 275-284 (1998)
 24. F. Hamzaoui, F. Baert, G. M. Wójcik, Electron-density study of m-nitrophenol in the orthorhombic structure., Acta Crystallogr. B 52 159-164 (1996)
 25. G. M. Wójcik, J. Lipiński, M. M. Szostak, M. Komorowska, Quantum chemical calculations of molecular energies in crystals of two polymorphs of m-nitrophenol with respect to ESR experiment., Adv. Mater. Opt. Electr. 6 307-311 (1996)
 26. M. Komorowska, G. M. Wójcik, M. M. Szostak, ESR studies of near infrared induced unpaired spins in two polymorphs of meta-nitrophenol., J. Mol. Struct. 348 445-448 (1995)
 27. G. M. Wójcik, J. Giermanska-Kahn, Y. Marqueton, M. Foulon, Monotropic character of polymorphism in pentachloropyridine crystal studied by calorimetric and spectroscopic methods., Acta Phys. Polon. A 88 339-347 (1995)
 28. G. M. Wójcik, L. Toupet, C. Gors, M. Foulon, Crystal structures, phase transitions, and hydrogen bondings in pentabromophenol, and their mixed crystals., Phys. Stat. Sol. 147 99-109 (1995)
 29. G. M. Wójcik, L. Toupet, The inter- and intramolecular charge transfer along the polymeric chain of hydrogen-bonded molecules in two crystal forms of m-nitrophenol., Mol. Cryst. Liq. Cryst. 229 153-159 (1993)
 30. G. M. Wójcik, B. Jakubowski, M. M. Szostak, K. Holderna-Natkaniec, J. Mayer, I. Natkaniec, Neutron diffraction and direct dilatometric studies of two polymorphs of meta-nitrophenol crystal. Search for correlation with vibrational (IINS, IR, Raman) results., Phys. Stat. Sol. (a) 134 139-150 (1992)
 31. G. M. Wójcik, J. Giermanska, Y. Marqueton, C. Ecolivet, Polarized infrared and Raman spectra of low-frequency vibrations of two phases of crystalline m-nitrophenol., J. Raman Spectr. 22 275-281 (1991)
 32. J. Giermanska, G. M. Wójcik, M. M. Szostak, Intra- and inter-molecular interactions in non-centrosymmetric and centrosymmetric phases of crystalline m-nitrophenol as studied by polarized Raman and IR spectra. Comparison with internal vibrational spectra, J. Raman Spectr. 21 479-489 (1990)
 33. G. M. Wójcik, Y. Marqueton, The phase transition of m-nitrophenol., Mol. Cryst. Liq. Cryst. 168 247-254 (1989)
 34. G. M. Wójcik, Y. Marqueton, Far IR spectra of two phases of m-nitrophenol - an electrooptic crystal., Materials Sci. 13 299-302 (1987)
 35. G. M. Wójcik, G. P. Charbonneau, Y. Delugeard, L. Toupet, The disordered crystal structure of pentachlorothiophenol., Acta Cryst. B36 506-508 (1980)
 36. G. M. Wójcik, J. W. Rohleder, Near infra-red absorption anisotropy of a disorder crystal: pentachlorophenol-hexachlorobenzene., Acta Phys. Polon. A49 485-494 (1976)

Tematy prac dyplomowych i badawczych (Research topics for students)

 1. Badania polimorfizmu kwasów nitrobenzoesowych metodami dyfrakcyjnymi i kalorymetrycznymi.
 2. Krystalograficzna Baza Danych Cambridge (CSD) - zastosowanie do badania struktur i oddziaływań w organicznym ciele stałym.
 3. Zmiennotemperaturowe badania strukturalne kryształów molekularnych.