Michał Roztoczyński, M.Sc.

michal.roztoczynski@pwr.wroc.pl