Katarzyna Szymborska, M.Sc.

A3/315
071 320 36 21
katarzyna.szymborska@pwr.wroc.pl